Четверг, 30.05.2024, 04:47


Меню Сайта
 
СТАТИСТИКА
Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
04:47
 
ОПРОС О РЫБАЛКЕ
Для вас ловля рыбы это
Всего ответов: 377
 
ПОГОДА
GISMETEO: Погода по г.Великая Писаревка
 
Главная » Правила для рыбаков

У зв’язку з численними зверненнями любителів-рибалок з питань де і як дозволено ловити рибу в Україні, через те, що в останні роки спостерігаються деякі непорозуміння з цього приводу між рибалками-любителям та орендарями окремих водойм, роз’яснюємо, що з питань використання водойм в Україні діє Koнституція України ст. 47 Водного кодексу України.

У відповідності до цих законодавчих актів водні ресурси є об’єктами права власності українського народу, а права власника здійснюють органи державної влади та місцевого самоврядування в межах, визначених Конституцією та законами України.Зокрема ст. 47 Водного кодексу України визначає, що загальне водокористування здійснюється громадянами України для задоволення їх потреб безкоштовно, без закріплення водних об’єктів за окремими особами та без надання відповідних дозволів. У статті перелічені деякі основні потреби гро ... Читать дальше »

Категория: Правила для рыбаков | Просмотров: 7921 | Добавил: radmin | Дата: 11.03.2016 | Комментарии (764)

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту - наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Положення про громадських інспекторів рибоохорони»

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про внесення змін до Інструкції з оформлення органами рибоохорони матеріалів про адміністративні правопорушення» (далі - проект) підготовлений на підставі Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів», Закону України України «Про тваринний світ».

Свої зауваження та пропозиції прохання надсилати до Державного агентства рибного господарства України за адресою: Україна, 04053, м. Київ, вул. Артема, 45-а (email: ixtiologi@meta.ua, тел.. (044) 486-63-14) та до Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва України з адресою: м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11 (e-mail: mail@dkrp.gov.ua, тел. (044) 254-58-17).

Спосіб оприлюднення проекту наказу ... Читать дальше »
Категория: Правила для рыбаков | Просмотров: 1551 | Добавил: radmin | Дата: 30.11.2011 | Комментарии (0)

Кабмін збільшив такси для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок незаконного добування (збирання) або знищення цінних видів водних біоресурсів. Зокрема, цінних видів водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах України, водних біоресурсів, що є природним багатством континентального шельфу України, водних біоресурсів у виключній (морській) економічній зоні України, а також анадромних видів риб, що утворюються у річках України за межами цієї зони.

Відповідна постанова №1209 від 21 листопада опублікована на сайті уряду:

Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок незаконного добування (збирання) або знищення цінних видів водних біоресурсів

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 21 листопада 2011 р. № 1209

Київ

Про затвердження такс для обчислення
розміру відшкодування шкоди, заподіяної
внаслідок незаконного добування ... Читать дальше »
Категория: Правила для рыбаков | Просмотров: 2398 | Добавил: radmin | Дата: 30.11.2011 | Комментарии (0)

П Р О Е К Т

ЗАКОН УКРАЇНИ

"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України"

Верховна Рада України постановляє: І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У частині третій статті 59 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27):

після слова «організаціям» доповнити словами «та суб’єктам рибного господарства державної форми власності»;

після слів «гідротехнічними спорудами» доповнити словами «, ведення аквакультури».

2. У Водному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 14, ст. 1989; 2000 р., № 45, ст. 390; Офіційний вісник України, 2011 р., № 53, ст. 2090):

1) у статті 1:

абзац тринадцятий після слів «водоносний горизонт);» доповнити словами «та дно під ними»;

доповнити статтю абзацами такого змісту:

гідротехнічна споруда – інженерні споруди, які використовуються для ... Читать дальше »
Категория: Правила для рыбаков | Просмотров: 1391 | Добавил: radmin | Дата: 30.11.2011 | Комментарии (0)

З А К О Н  У К Р А Ї Н И 

   
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 14, ст.97 )

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 1158-VI ( 1158-17 ) від 19.03.2009, ВВР, 2009, N 30, ст.428
N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010, ВВР, 2010, N 10, ст.108
N 3282-VI ( 3282-17 ) від 21.04.2011
N 3325-VI ( 3325-17 ) від 12.05.2011
N 3530-VI ( 3530-17 ) від 16.06.2011 }


Тваринний світ є одним з компонентів навколишнього природного
середовища, національним багатством України, джерелом духовного та
естетичного збагачення і виховання людей, об'єктом наукових
досліджень, а також важливою базою для одержання промислової і
лікарської сировини, харчових продуктів та інших матеріальних
цінностей.

В інтересах нинішнього і майбутніх поколінь в Україні за
участю підприємств, установ, організацій і громадян здійснюються
заходи щодо охорони, науково обгрунтованого, невиснажливого
< ... Читать дальше »
Категория: Правила для рыбаков | Просмотров: 1477 | Добавил: radmin | Дата: 04.10.2011 | Комментарии (0)

З А К О Н  У К Р А Ї Н И 

 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 14, ст.97 )

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 1158-VI ( 1158-17 ) від 19.03.2009, ВВР, 2009, N 30, ст.428
N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010, ВВР, 2010, N 10, ст.108
N 3282-VI ( 3282-17 ) від 21.04.2011
N 3325-VI ( 3325-17 ) від 12.05.2011
N 3530-VI ( 3530-17 ) від 16.06.2011 }


Тваринний світ є одним з компонентів навколишнього природного
середовища, національним багатством України, джерелом духовного та
естетичного збагачення і виховання людей, об'єктом наукових
досліджень, а також важливою базою для одержання промислової і
лікарської сировини, харчових продуктів та інших матеріальних
цінностей.

В інтересах нинішнього і майбутніх поколінь в Україні за
участю підприємств, установ, організацій і громадян здійснюються
заходи щодо охорони, науково обгрунтованого, невиснажливого

викор ... Читать дальше »

Категория: Правила для рыбаков | Просмотров: 2010 | Добавил: radmin | Дата: 04.10.2011 | Комментарии (0)


Про затвердження Порядку умов використання рибних та інших водних живих ресурсів виключної (морської) економічної зони України Відповідно до статті 9 Закону України "Про виключну (морську) економічну зону України" Кабінет України постановляє:

1. Затвердити Порядок умови використання рибних та інших водних живих ресурсів виключної (морської) економічної зони України іноземними юридичними фізичними особами (додається).
2. Установити, що використання рибних та інших водних живих ресурсів виключної (морської) економічної зони України юридичними фізичними особами України здійснюється відповідно до Тимчасового порядку ведення рибного господарства здійснення рибальства, затвердженого постановою Кабінету України 28 вересня 1996р. №1192.
3. Державному комітету рибного господарства. Державному комітету у справах охорони державного кордону, Міністерству охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки та органам на місцях забезпечити контроль за дотриманням інозе ... Читать дальше »
Категория: Правила для рыбаков | Просмотров: 1490 | Добавил: radmin | Дата: 03.10.2011 | Комментарии (0)


Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
8 лютого 1999 р. N 166
Положення про водно-болотнi угiддя загальнодержавного значення

Загальна частина

1. Це Положення визначає єдинi вимоги (критерiї) до угiдь, якi можуть бути вiднесенi до водно-болотних угiдь загальнодержавного значення, порядок їх оголошення такими, а також режим охорони та користування природними ресурсами в їх межах.

2. Водно-болотними угiддями загальнодержавного значення оголошуються цiннi природнi комплекси болiт, заплавних лук i лiсiв, а також водних об'єктiв - природних або штучно створених, постiйних або тимчасових, стоячих або проточних, прiсних, солонкуватих або солоних, включаючи морськi акваторiї.

3. Територiї (акваторiї), оголошенi водно-болотними угiддями загальнодержавного значення, є складовою частиною системи природних територiй, що перебувають пiд особливою охороною. Одночасно вони можуть мати статус територiй чи об'єктiв при-родно-заповiдного фонду України.

4 ... Читать дальше »
Категория: Правила для рыбаков | Просмотров: 1444 | Добавил: radmin | Дата: 03.10.2011 | Комментарии (0)

П О С Т А Н О В А
від 18 липня 1998 р. N 1126
Київ

Про затвердження Порядку здійснення
любительського і спортивного рибальства


З метою посилення охорони і відтворення водних живих ресурсів
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Затвердити Порядок здійснення любительського і спортивного
рибальства, що додається.Перший
віце-прем'єр-міністр України А.ГОЛУБЧЕНКО

Інд.22


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 липня 1998 р. N 1126


Загальні положення


1. Згідно з цим Порядком у рибогосподарських водоймах України (за винятком водойм, які знаходяться у межах територій та об'єктів
природно-заповідного фонду, риборозплідних господарств, водойм, які мають обмеження щодо їх спеціального використання (питні,
технічні тощо), а також водойм або їх ділянок, на яких лов (добування) водних живих ресурсів заборонено) дозволяється
здійснення любит ... Читать дальше »
Категория: Правила для рыбаков | Просмотров: 1635 | Добавил: radmin | Дата: 03.10.2011 | Комментарии (0)

- ПРАВИЛА И ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ РЫБОЛОВОВ -

1. Район действия правил рыболовства

1.2. Действие настоящих Правил рыболовства распространяется на все водные объекты Украины (далее водоемы) и их придаточную систему в пределах максимальных паводков (за исключением водоемов, которые находится на территории природно – заповедного фонда, рыборазводных хозяйств, водоемов, имеющих ограничения относительно их специального использования (питьевые, технические и др.) искусственно созданных изолированных водоемов или их участков, на которых лов (добыча) водных живых ресурсов запрещается).

1.2. Район действия Правил рыболовства распространяется на водоемы таких условных регионов: а) Черноморский; б) Азовский; в) внутренние водоемы.

1.2.3 К региону внутренних водоемов принадлежат: все водоемы Украины, за исключением водоемов Черноморского и Азовского региона.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ

2.1. Термины, использующиеся в настоящих Правилах рыболовства, имею ... Читать дальше »

Категория: Правила для рыбаков | Просмотров: 1797 | Добавил: radmin | Дата: 16.09.2011 | Комментарии (0)