Среда, 17.08.2022, 09:20


Меню Сайта
 
СТАТИСТИКА
Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
09:20
 
ОПРОС О РЫБАЛКЕ
Для вас ловля рыбы это
Всего ответов: 377
 
ПОГОДА
GISMETEO: Погода по г.Великая Писаревка
 
Главная » 2011 » Октябрь » 3 » ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 13 серпня 1999 р. № 1490 Київ
12:26
ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 13 серпня 1999 р. № 1490 Київ

Про затвердження Порядку умов використання рибних та інших водних живих ресурсів виключної (морської) економічної зони України Відповідно до статті 9 Закону України "Про виключну (морську) економічну зону України" Кабінет України постановляє:

1. Затвердити Порядок умови використання рибних та інших водних живих ресурсів виключної (морської) економічної зони України іноземними юридичними фізичними особами (додається).
2. Установити, що використання рибних та інших водних живих ресурсів виключної (морської) економічної зони України юридичними фізичними особами України здійснюється відповідно до Тимчасового порядку ведення рибного господарства здійснення рибальства, затвердженого постановою Кабінету України 28 вересня 1996р. №1192.
3. Державному комітету рибного господарства. Державному комітету у справах охорони державного кордону, Міністерству охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки та органам на місцях забезпечити контроль за дотриманням іноземними юридичними та фізичними особами Порядку умов використання рибних та інших водних живих ресурсів виключної (морської) економічної зони України.
4. Міністерству закордонних справ поінформувати уряди прибережних країн Чорного моря про набрання чинності Порядком умовами використання рибних та інших водних живих ресурсів виключної (морської) економічної зони України.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету України 13 серпня 1999 р. № 1490

Порядок умови використання рибних та інших водних живих ресурсів виключної (морської) економічної зони України іноземними юридичними фізичними особами.

1. Цей порядок встановлює правила лову, добування та використання рибних та інших водних живих ресурсів виключної (морської) економічної зони України іноземними юридичними та фізичними особами (далі — користувачі.

Використання рибних та інших водних живих ресурсів (далі — водні живі ресурси охорона відтворення у виключній (морській) економічній зоні України, а також охорона використання запасів анадромних видів риб здійснюються користувачами на підставі законодавства України, міжнародних договорів України, а також цього Порядку.

2. Терміни, що використовуються в цьому Порядку, мають таке значення:
територіальні води (територіальне море) України - смуга прибережних морських вод завширшки 12 морських миль, що відлічуються найбільшого відпливу як на материку, так на островах, що належать Україні;
виключна (морська) економічна зона — вживається в значенні згідно статтею 2 Закону України "Про виключну (морську) економічну зону України":
водні живі ресурси —сукупність біологічних організмів, життя яких постійно або на окремих стадіях розвитку неможливе без перебування у воді.
До водних живих ресурсів виключної (морської) економічної зони належать: морські риби на всіх стадіях розвитку, морські ссавці, водні безхребетні, в тому числі молюски (головоногі, черевоногі, двостулкові), ракоподібні, черви, голкошкірі, губки, кишковопорожнинні, водорості та водні організми; спеціального використання водних живих ресурсів — дозволені обсяги вилучення (добування, вилову, збирання) водних живих ресурсів; квота спеціального використання водних живих ресурсів — частка водних, живих ресурсів, встановлена для конкретного користувача водних живих ресурсів, на основі якої видається дозвіл на використання; дозвіл на промисел водних живих ресурсів — офіційний документ суворої звітності, який засвідчує право користувача на спеціальне використання водних живих ресурсів на промислових ділянках відповідно до затверджених та виділених квот; анадромні види риб — види риб, здійснюють нагул у морських водоймах, після чого мігрують до прісноводних водойм для нересту; промисловий лов, добування, збирання водних живих ресурсів (далі — промисел) — використання водних живих ресурсів, перебувають у стані природної волі, шляхом вилучення з природного середовища.

3. Використання водних живих ресурсів здійснюється за умов:
гарантування безпечного екологічного середовища для існування водних живих ресурсів, недопущення його погіршення;
обов'язкового дотримання екологічних норм, правил використання водних живих ресурсів;
збереження видової різноманітності у виключній (морській) економічній зоні;
запобігання загибелі водних живих ресурсів час добування здійснення судноплавства;
сприяння природному відтворенню водних живих ресурсів;
дотримання законодавства щодо збереження водних живих ресурсів та видів, занесених до Червоної книги України;
дотримання обов'язкових для України норм міжнародного права щодо здійснення промислу водних живих ресурсів;
надання допомоги водним живим ресурсам, яким загрожує загибель у разі виникнення стихійного лиха або внаслідок інших причин;
сприяння природному відтворенню водних живих ресурсів шляхом проведення біотехнічних робіт, спрямованих на поліпшення умов середовища існування, здійснення заходів щодо штучного відтворення.

4. Використання водних живих ресурсів здійснюється за плату відповідно до законодавства України та за спеціальними дозволами, виданими користувачам на кожне судно Головним управлінням охорони, відтворення водних живих ресурсів регулювання рибальства Держкомрибгоспу (далі — Головрибвод) у межах затверджених Мінекобезпеки на основі біологічних обгрунтувань.

5. органи іноземних держав, уклали з Україною договір про здійснення промислу у виключній (морській) економічній зоні України, подають Головрибводу заявки на одержання дозволу на ведення промислу у виключній (морській) економічній зоні України згідно з додатком 1.
Заявки подаються до 1 вересня окремо на кожне судно у трьох примірниках українською мовою мовою держави, яка подає. У разі коли заявки подаються на декілька суден, вони групуються за видами районами промислу.
Головрибвод у десятиденний термін розглядає заявки, приймає рішення на одержання користувачами дозволів (на кожне судно) на ведення промислу водних живих ресурсів у виключній (морській) економічній зоні України (додаток 2) та інформує заявника про надання дозволу зазначенням місця, часу промислу про порядок одержання дозволу. У разі відмови у наданні дозволу Головрибвод у п'ятиденний термін повідомляє про це заявника. Термін дозволу визначає Головрибвод, але не більше 12 місяців.
У разі необхідності внесення змін до виданого дозволу користувачі можуть звернутися до Головрибводу заявкою про внесення. Заявка про внесення змін розглядається у тому ж порядку, що й заявка на одержання дозволу.

6. Про видані дозволи Головрибвод у десятиденний термін інформує Держкомкордон та Мінекобезпеки.

7. дозволу може бути припинена Головрибводом у разі:
закінчення терміну, на який цей дозвіл було видано;
добровільної відмови користувача нього або якщо потреба у його використанні відпала;
систематичного чи грубого порушення користувачами визначеного порядку спеціального використання водних живих ресурсів, умов дозволів на використання, норм, правил рибальства та інших вимог в галузі охорони, використання відтворення цих ресурсів;
різкого погіршення біологічного стану водних живих ресурсів та умов існування, зниження рибопродуктивності, погіршення видового складу та якості внаслідок природних чинників або порушення природокористування з вини користувачів;
надходження органів Мінекобезпеки та Держкомкордону вимог про припинення або обмеження спеціального використання водних живих ресурсів.

8. Користувачі зобов'язані:
перед початком робіт у виключній (морській) економічній зоні України викликати представника Головрибводу з метою супроводження судна, який забезпечується за рахунок користувача харчуванням помешканням за нормами, передбаченими для офіцерського складу, та вільний доступ до засобів зв'язку, документації, суднового, промислового та технологічного журналів, навігаційних карт, технологічного процесу добування та переробки водних живих ресурсів;
надавати Головрибводу інформацію (за 24 години) про вхід у виключну (морську) економічну зону України вихід з з обов'язковим проходженням визначених точок контролю в порядку, встановленому Держкомрибгоспом та Держкомкордоном;
надавати Головрибводу щодекади інформацію про промисел водних живих ресурсів у виключній (морській) економічній зоні України щомісяця — про результати промислу.

9. Кожне судно повинно мати:
оригінал дозволу на ведення промислу водних живих ресурсів у виключній (морській) економічній зоні;
промисловий журнал та журнал обліку прийнятих водних живих ресурсів, сигнальні розпізнавальні знаки;
марковані знаряддя лову зазначенням назви судна, держави, номера дозволу порядкового номера знаряддя лову;
УКХ-радіостанцію, яка повинна постійно працювати на прийом на 16 міжнародному каналі завірену власником судна схему розташування трюмів зазначенням розмірів, форму гарантії країни прапору (додаток 3).

10. Судна, що мають промислове обладнання не одержали дозволу на право промислу, повинні повідомити прикордонні війська про вхід у виключну (морську) економічну зону України. Знаряддя лову повинно бути розтакелажено знаходитись у трюмі.

11. Капітанам морських рибних портів забороняється випускати з портів на промисел судна у разі нечіткого нанесення на них бортових назв номерів, відсутності у капітана оформленого дозволу на використання водних живих ресурсів.

12. Використання анадромних видів риб здійснюється виходячи з першочергової заінтересованості в запасах. Збереження запасів зазначених видів риб здійснюється шляхом вжиття Держкомрибгоспом, Держкомкордоном та Мінекобезпеки відповідних заходів.

13. Державний контроль у галузі охорони, використання відтворення водних живих ресурсів у виключній (морській) економічній зоні України здійснюють Держкомрибгосп, Держкомкордон, Мінекобезпеки та органи на місцях у межах компетенції, державні а також органи місцевого самоврядування умежах компетенції державні а також органи місцевого самоврядування відповідно до діючого законодавства України.
Особи, винні у порушенні цього Порядку та інших нормативно-правових актів України в галузі охорони, використання відтворення водних живих ресурсів, несуть дисциплінарну, адміністративну, кримінальну цивільно-правову відповідальність згідно законодавством України.
Застосування заходів дисциплінарної, адміністративної кримінальної відповідальності не звільняє винних осіб компенсації в повному обсязі шкоди, завданої водним живим ресурсам.
Незаконно виловлені (добуті) водні живі ресурси, виготовлена з них продукція, а також знаряддя правопорушення підлягають конфіскації в установленому законодавством порядку.
Категория: Правила для рыбаков | Просмотров: 1381 | Добавил: radmin | Теги: ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇН | Рейтинг: 0.0/0

Похожие статьи:

Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Публикации
 
Вход на сайт
 
ФОТОГРАФИИ